top of page

ADATVÉDELMI POLITIKA

 
 

A TOHLETO studio Ltd személyes adatainak feldolgozására vonatkozó szabályok

A TOHLETO studio Ltd  személyes adatainak feldolgozására vonatkozó jelen szabályzat (a továbbiakban: "szabályzat") meghatározza a társaság eljárásait. TOHLETO studio Ltd , IČ: 07551754, Samešova 1144, 674 01 Třebíč - Nové Dvory, postai irányítószám: 674 01, Cseh Köztársaság, bejegyezve a brünni regionális bíróság által vezetett cégjegyzékbe, C részleg, 108758/KSBR-es betűjelzés. (a továbbiakban: TOHLETO studio Ltd),

 

amely szerint a TOHLETO studio Ltd, mint a személyes adatok kezelője, a www.all2test.hu, www.all2test.cz és www.all2test.com internetes címeken található TOHLETO studio Ltd weboldalakon (a továbbiakban együttesen: "All2test") keresztül regisztrált természetes személyek személyes adatainak kezelése során a következőket követi. (a továbbiakban: "Értékelő"). Ugyanakkor a jelen Szabályzat tájékoztatja a véleményezőket a véleményező személyes adatainak a TOHLETO studio Ltd általi feldolgozásával kapcsolatos jogaikról. A jelen szabályok a TOHLETO studio Ltd Általános Szerződési Feltételek szerves részét képezik, amelyek az All2test weboldalán vannak közzétéve, ahol a weboldal bármely felhasználója megismerheti azokat.

II.

A bírálók személyes adatainak védelméről az Európai Parlament és a Tanács (EU) 2016/679 rendelete (2016. április 27.) a természetes személyeknek a személyes adatok kezelése tekintetében történő védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról, valamint a 95/46/EK irányelv hatályon kívül helyezéséről. A személyes adatok védelméről szóló általános rendelet) (a továbbiakban: Rendelet), valamint a Rendelet végrehajtási rendeleteit és a kapcsolódó jogszabályokat, amelyeken a jelen Szabályzat alapul.

III.

A véleményező tudomásul veszi, hogy a TOHLETO studio Ltd és a véleményező közötti szerződéses kapcsolat végrehajtása céljából a TOHLETO studio Ltd számára szükséges a véleményező alábbi személyes adatainak feldolgozása: Nem, név, vezetéknév, cím, születési dátum, e-mail cím, telefonszám, IP-cím.

IV.

A TOHLETO studio Ltd vállalja, hogy tiszteletben tartja és védi a Beszámoló személyes adatait az alkalmazandó jogszabályoknak, különösen a rendeletnek és a módosított, a személyes adatok védelméről szóló 101/2002. sz. törvénynek megfelelően. A megadott személyes adatokat a TOHLETO studio Ltd biztonságos információs rendszerében dolgozzák fel és tárolják. A TOHLETO studio Ltd jogosult a rendelkezésre álló eszközökkel ellenőrizni a megadott személyes adatokat a valóságtartalom és az esetleges szándékosság szempontjából, amely ellentétes a cseh joggal, vagy hogy a személyes adatokat nem olyan személy vagy szervezet adta-e meg, akire vagy amelyre a személyes adatokra vonatkozó információ nem tartozik. A TOHLETO studio Ltd a megadott és ellenőrzött személyes adatokat kizárólag a Beszámolóval fennálló szerződéses kapcsolat sikeres teljesítéséhez használja fel.

V.

(i)         Az Értékelő tudomásul veszi, hogy az All2test weboldalon található regisztrációs űrlapon megadott személyes adatainak feldolgozása szükséges a TOHLETO studio Ltd és az Értékelő közötti szerződéses kapcsolat végrehajtásához, azaz különösen a Termékek teszteléséhez és az Értékelő értékelésének feldolgozásához. A véleményező tudomásul veszi továbbá, hogy a TOHLETO studio Ltd és a véleményező közötti szerződéses kapcsolat teljesítése során a véleményező által a véleményezés során megadott személyes adatok feldolgozása, valamint az ilyen személyes adatok továbbítása a TOHLETO studio Ltd üzleti partnerei, különösen a véleményezés során értékelendő termékek gyártói vagy forgalmazói számára elengedhetetlen a TOHLETO studio Ltd és a véleményező közötti megállapodások megfelelő teljesítéséhez. A személyes adatok ily módon kizárólag az értékelés közzétételére és a jelen ÁSZF szerinti további kezelésre kerülnek felhasználásra. Személyes adatok IP-cím Az IP-címet az ÁSZF és a Cseh Köztársaság jogi szabályozásának megsértésének ellenőrzése és megelőzése érdekében dolgozzuk fel.

(ii)        A véleményező kijelenti, hogy rendelkezik azoknak a személyeknek a hozzájárulásával, akiknek a személyes adatait adott esetben a véleményben feltüntetik, a személyes adatoknak az adott célra történő megadásához. A véleményező felel a TOHLETO studio Ltd felé minden olyan kárért, amelyet e nyilatkozat valótlansága okoz.

(iii)       A véleményező jogosult tájékoztatást kérni a TOHLETO studio-tól a személyes adatainak kezeléséről, és a TOHLETO studio Ltd köteles erre a kérésre válaszolni. A bírálónak joga van bármikor megváltoztatni személyes adatait az All2test webes felületén lévő fiókjában, vagy kérheti a TOHLETO studio Ltd-t, hogy ezt a változtatást elvégezze.

(iv)       A Véleményezőnek joga van ahhoz, hogy tájékoztatást kapjon arról, hogy a TOHLETO studio Ltd kezeli-e és milyen személyes adatokat kezel róla, valamint hogy módosítsa vagy törölje a TOHLETO studio Ltd által megadott személyes adatait, kivéve, ha az ilyen adatok szükségessége már nem indokolt a szerződéses jogok vagy kötelezettségek gyakorlása miatt, vagy az ilyen adatok szükségessége nem következik jogszabályból, továbbá a Véleményező jogosult arra is, hogy tiltakozzon személyes adatainak kezelése ellen.

(v)        A személyes adatok kezelésére és törlésére vonatkozó tájékoztatás iránti kérelmet, illetve a személyes adatok kezelésével szembeni bármilyen tiltakozást írásban kell elküldeni a TOHLETO studio Ltd székhelyének címére vagy e-mailben a info@all2test.com címre, és a TOHLETO studio Ltd vállalja, hogy legkésőbb a kérelmek kézbesítésétől számított 14 napon belül minden olyan adatot a Véleményezőről, amelyet feldolgoz, töröl vagy elvégzi a szükséges módosításokat a hibátlan állapot helyreállítása érdekében. A véleményezőnek jogában áll ezzel összefüggésben panaszt tenni a felügyeleti hatóságnál, azaz a Személyes Adatok Védelmének Hivatalánál, ha a TOHLETO studio Ltd nem teljesíti a fent említett kötelezettségeit.

VI.

Az Értékelő tudomásul veszi, hogy a TOHLETO studio Ltd jogosult online szolgáltatásokat, például a Google LLC-t használni az Értékelők személyes adatainak feldolgozásához. Az Értékelő tudomásul veszi továbbá és elfogadja, hogy a szerződéses kapcsolat megvalósítása céljából, különösen a TOHLETO studio Ltd és az Értékelő közötti szerződéses kapcsolat teljesítésével összefüggésben a TOHLETO studio Ltd által az Értékelőknek küldött Termékek forgalmazása és szállítása, valamint a megállapodás szerinti kezelés céljából. Az Értékelők, TOHLETO studio Ltd jogosult az Értékelők személyes adatait a szükséges mértékben továbbítani a Phabeco s.r.o., IČ: 05449103, székhelye: Brněnská 58, 674 01 Kožichovice, vagy más, a fenti szolgáltatásokat nyújtó üzleti partnerek részére.

 

Abban az esetben, ha a véleményezők személyes adatait harmadik félnek adják át, a TOHLETO studio Ltd biztosítja a véleményezők személyes adatainak legalább olyan mértékű védelmét, mint amilyet maga a TOHLETO studio Ltd biztosít a személyes adatok tekintetében.

VII.

A TOHLETO studio Ltd jogosult az Értékelő személyes adatait az Értékelő és a TOHLETO studio Ltd közötti szerződéses kapcsolat időtartamára kezelni. A TOHLETO studio Ltd az Értékelő közötti szerződéses kapcsolat megszűnését követően csak olyan személyes adatokat jogosult kezelni, amelyeket az Értékelő az általa készített értékelésekben megadott, arra az időtartamra, amíg ezeket az értékeléseket az Értékelő és a TOHLETO studio Ltd közötti megállapodás szerinti módon közzéteszik. A TOHLETO studio Ltd hosszabb ideig kezeli az Értékelők személyes adatait, ha a TOHLETO studio Ltd ezen kötelezettségét valamely jogszabály előírja, különösen az adózás, a könyvelés vagy az archiválás területén.

 

Třebíčben, 2021. 2. 9.

 

TOHLETO studio Ltd.

bottom of page